0
 
0

მოხუცი პაპა და შვილიშვილი


მწყემსი ბიჭუნა<br/> გლეხი და ეშმაკი<br/> სარედადი და ყოყლოჩინა მდიდარი<br/> მუჭანახევარა - ქართული ზღაპრები<br/> არწივი და ჭინჭრაქა<br/> გრამოტელი და მისი და განეჩკა<br/>
გაზიარება