0
 
0

მგელი და კრავი

გაზიარება
გაზაფხული<br/> ბაბაჯანა<br/> ბავშვები 402-ე ოთახიდან სოფლის მაშენებლები<br/> ყურშა გაყოყოჩდა კაცუნები<br/>