0
 
0

ქოჩორა - ქართული ზღაპრები


თაგვის მაჭანკლობა<br/> ლეკვი, კნუტი და ჩიტი ჩიორა - ქართული ზღაპრები<br/> არწივი და ჭინჭრაქა<br/> მხდალი კურატა<br/> რწყილი და ჭიანჭველა - ქართული ზღაპრები<br/> გრამოტელი და მისი და განეჩკა<br/>
გაზიარება