0
 
0

გლეხი, ბატონი და მღვდელი. კითხულობს


გვრიტი - ქართული ზღაპრები<br/> სამი თეთრი ვარდი<br/> კოკროჭინა - ქართული ზღაპრები<br/> გემრიელი ფაფა<br/> მწყემსი ბიჭუნა<br/> ხარბი ოქრომჭედელი - ქართული ზღაპრები<br/>
გაზიარება