0
 
0

კეთილშობილი ირემი


რა დღეში გვაგდებს სიხარბე<br/> დაფრინავენ, მაგრამ მაინც სარებია<br/> მზის სტუმრები<br/> ჩიტი და მეფე - ქართული ზღაპრები<br/> მოხუცი პაპა და შვილიშვილი<br/> მელია და მწყერჩიტა - ქართული ზღაპრები<br/>
გაზიარება