0
 
0

თაგვის მაჭანკლობა


მზის სტუმრები<br/> ობოლი და ქოსატყუილა - ქართული ზღაპრები<br/> თხა და ვენახი - ქართული ზღაპრები<br/> გვრიტი - ქართული ზღაპრები<br/> დაფრინავენ, მაგრამ მაინც სარებია<br/> ბებერი გულადა და მგელი<br/>
გაზიარება