0
 
0

სანუკვარი ოცნება


გაზიარება
ბაბაჯანა<br/> კაცუნები<br/> ისევ მზეჭაბუკსა და გველეშაპზე<br/> იყო ერთი თაგუნია<br/> ბავშვები 402-ე ოთახიდან მე წვიმად მოვალ