რეკლამის განთავსება

საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • ელ.ფოსტა: info@smartkids.ge
  • ტელ: +995 595 32 02 20
ბანერის ფორმატი:
  • HTML5 ფორმატის ბანერები
  • სტატიკური (*.jpg ან gif ფორმატი)
  • ანიმაცია (ფლეშის *.swf ფორმატი)
პოზიცია ზომები (px) ხილვადობა ფასი
T1 630x150 100% 300 ლარი / თვე
R1 300x350 100% 200 ლარი / თვე
R2 300x350 100% 200 ლარი / თვე
R3 300x350 100% 200 ლარი / თვე
L1 300x111 100% 100 ლარი / თვე
L2 300x111 100% 100 ლარი / თვე
L3 300x111 100% 100 ლარი / თვე
L4 300x111 100% 100 ლარი / თვე
პრეზენტაციის გადმოწერა

წესები:
  • დაუშვებელია საიტზე ისეთი პროდუქციის/სერვისის რეკლამირება, რომელიც შეიძლება ზიანს აყენებდეს ბავშვებს.
  • იკრძალება სიგარეტის რეკლამის განთავსება.
  • იკრძალება აზარტული თამაშების რეკლამის განთავსება.
  • იკრძალება ალკოჰოლური სასმელის რეკლამის განთავსება.
  • იკრძალება საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული სიუჟეტის შემცველი საიტებისა და თემების რეკლამირება.
Smartkids.Ge პასუხს არ აგებს რეკლამის მომწოდებლის საიტზე განთავსებულ ინფორმაციის სისწორეზე.